Обезщетение при трудови злополуки и на обществени места във Великобритания

Нещастен инцидент, който води до увреждане на здравето, е нещо, което всеки иска да избегне, но което за съжаление може да се случи на всеки. Много от тези инциденти се случват и на обществени места. А какво ако подобен инцидент има място във Великобритания?

Британското законодателство предоставя специална защита на хората, които използват обществено пространство, което се изразява в задължението на собствениците/наемателите на такива пространства (те могат да бъдат както частни лица, така и местни власти) да осигурят подходящи стандарти за безопасност по време на тяхното използване. Ако човек пребиваващ на обществено място претърпи злополука, която не е по негова вина, той има неотменимото право да получи справедливо обезщетение.

Списъкът с местата, включени в публичното пространство, е много дълъг. Най-важните са: настилки, улици, търговски центрове, гари и летища, спортни съоръжения, развлекателни и културни съоръжения, частни компании, медицински заведения, велосипедни алеи.

Пешеходците често са жертви на инциденти на обществени места. Те могат да се случат и на други участници в движението (шофьори, пътници, велосипедисти), на хора, които пребивават в помещенията на компанията или на местата, споменати по-горе, като използват оборудването, което им е дадено.

Причините за инцидентите също, за съжаление, са много: това могат да бъдат спъване, подхлъзване, падане от височина, удар от падащ предмет, наранявания, причинени от неправилно работещо оборудване, механични повреди на устройства, използвани от потърпевшите. Такива инциденти често се придружени от неравни, хлъзгави повърхности, неправилно маркирани табели, лошо обезопасени инструменти и инсталации (електрически, газови), лошо осветление и др.

Списъкът с потенциални щети и наранявания може да бъде също толкова дълъг: навяхвания, натъртвания или фрактури на крайниците (и други части на тялото), изгаряния, отравяния, токови удари, повреди на превозни средства, повреда на лични вещи.

Всичките горепосочени черни сценарии имат един общ знаменател: ако потърпевшия няма вина, той има право да предяви иск за обезщетение.

Обезщетения за злополука на обществени места – най-важна информация

За да може потърпевшия да получи обезщетение, той трябва да се докаже, че инцидентът е причинен единствено по вина на собственика на обекта/пространството, на което се е случил инцидента. Трябва също да бъдете търпеливи, тъй като процедурата по обезщетение може да отнеме много време, тъй като трябва да се изключи евентуален измамен опит за фалшифициране на инцидента. Искът трябва да бъде адресиран до компетентния субект, така че е важно да се установи кой всъщност е управлявал мястото, където се е случил инцидента, и да се вземат неговите данни.

Положителното разглеждане на иска за обезщетение ще бъде по-лесно, ако веднага след инцидента потърпевшия предприеме конкретни стъпки.

Ако в резултат на инцидента е налице здравословно увреждане, най-важното е, разбира се, да се потърси медицинска помощ. Съществено е да се даде точно описание на претърпените наранявания. Ако няма нужда от незабавна медицинска помощ, изпълнете следната последователност от дейности:

Направете записки върху бележка, описващи мястото на произшествието и, ако е възможно, направете фотографска документация и измерете факторите, допринесли за настъпването на инцидента (напр. измерване на дълбочината и диаметъра на дупката по повърхността, причинила повреда на окачването на автомобила или инцидента с велосипед). След това докладвайте за произшествието на съответните служби и го документирайте в книгата за произшествия. Добре е да имате свидетели на инцидента – за тази цел трябва да съберете данните за контакт на хората, присъстващи на мястото и часа на произшествието. За да получите пълно обезщетение, трябва да съберете пълна документация, потвърждаваща разходите, направени в резултат на злополуката.

Нашите опитни специалисти се занимават с всякакви случаи: от обезщетения при трудови злополуки, през пътно-транспортни произшествия, с участието на пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти, до произшествия на обществени места и други произшествия в границите на Обединеното кралство. Можем да Ви помогнем, независимо дали Вашият случай е на стойност хиляда лири или няколко милиона лири.

Размерът на полученото обезщетение се влияе от следните фактори: мащаба на физическите наранявания, потвърдени от медицинска документация, последиците от психологическо естество, проявяващи се в резултат на стрес вследствие на злополуката, и размера на материалните загуби в резултат на злополуката (повредено превозно средство, телефон, дрехи и др.).

За да се увеличат шансовете за получаване на справедливо обезщетение, е добре да се използват услугите на адвокатска кантора, специализирана в процедурите за обезщетение.

Свържете се с нас при нужда: osborneslaw.com

Share This Post

Post Comment